SHELL HELIX 喜力 HX7 ECT 5W-30

Motorsport B2B Loyalty Card Program Convenience Retail B2C

合成技術機油 - 有助保持引擎潔淨及有效運作

  • 低排放控制技術(ECT)有效保護排放系統
  • 特別的抗氧化劑確保高效抗氧化效能能維持整個換油週期
  • 低黏度及低磨擦的特點有效提升燃油經濟效益1

規格認證: API SN; ACEA C3; MB approval 229.31; Chrysler MS 11106

1 以 ACEA M 111 燃油經濟效益測試結果與工業標準油比較。

推薦內容